Over ‘echte’ en ‘valse’ islam’

De islam…, wie bepaalt eigenlijk wat dat is?

Is er een criterium om ‘echte islam’ van ‘valse islam’ te onderscheiden? Iedereen schijnt daar zomaar van uit te gaan, zeker in de populaire media (internetforums, kranten, opinies). En voor u denkt dat de islam geviseerd wordt, u mag in plaats van ‘islam’ ook lezen: ‘christendom’, ‘wicca’, ‘vrijzinnig humanisme’ etc. Volgens mij is het antwoord in al deze gevallen namelijk hetzelfde: Neen, dat criterium is er niet.
De reden is dat levensbeschouwingen (met of zonder God) constructies zijn waarin door mensen gezag wordt toegekend aan bepaalde teksten, ervaringen en tradities. Binnen elke levensbeschouwing is er intern discussie over:

  1. Welke teksten, ervaringen en tradities in aanmerking komen en welke niet (of in welke rangorde) en:
  2. Hoe die teksten, ervaringen en tradities dan precies geïnterpreteerd en toegepast moeten worden.

Niemand kan uit deze hermeneutische cirkel stappen en degene die suggereert dat hij dat wel kan, houdt zichzelf voor de gek, of hij zich nu onderzoeker, wetenschapper, ayatollah of paus noemt.
Wat wel kan, is in deze hermeneutische cirkel stappen en dan zo eerlijk mogelijk lezen, onderzoeken, vergelijken en afwegen.

Dat is wat ik op de pagina’s van deze weblog probeer te doen. Feiten en redeneringen zijn niet helemaal ‘random’ in een levensbeschouwing. Ze claimen op z’n minst een interne rationaliteit en die mag op soliditeit beproefd worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.