Mag je een vrouw slaan?

De hadith bevat behoorlijk wat vrouw-onvriendelijke uitspraken (als je met 21ste eeuwse ogen leest). Maar dat is tot daaraantoe. Hadiths kun je ook als moslim relativeren: ze zijn niet het Woord van Allah zelf. Echt ingewikkeld is het voor progressieve moslims als ook de Koran wel eens erg cru lijkt te spreken over de omgang tussen mannen en vrouwen. Hetzelfde geldt voor de bijbel. Een lastig vers in de koran is soera 4:34, waar het lijkt te gaan over het recht van de man om zijn vrouw te slaan. Hier de tekst:

De mannen zijn opzichters over de vrouwen
voor wat God aan de een meer gegeven heeft
dan aan de ander
en voor wat zij gegeven hebben als bijdrage
van hun bezittingen. (= huwelijksgift)
De deugdzame vrouwen echter
zijn de in ootmoed staanden
die de verborgenheid behoeden
door de behoeding van God.
Maar zij van wie gij opstandigheid vreest
vermaant haar
en vermijdt haar op de rustplaatsen
en slaat haar.
Maar indien zij u gehoorzaam worden
zoekt dan geen weg om haar te tuchtigen.
God is waarlijk verheven en groot.

Soera 4:34

Dit vers wordt vaak aangehaald als bewijs dat je vrouwen mag slaan, ingeval ze opstandig is. Het is duidelijk dat er nogal wat te interpreteren valt. Helder is dat de man de opzichter is van zijn vrouw, d.w.z. de baas over zijn vrouw. Dit is standaard in quasi de hele wereld, het principe van patriarchaat. In de bijbel:’De man is het hoofd van de vrouw’. Indien deze gedachte gecombineerd wordt met soera 2:223 leidt dit tot de opvatting dat de man ‘beschikken kan’ over zijn vrouw en haar lichaam – als onderdeel van de bruidsschat die zij heeft binnengebracht in het huwelijk. De vrouw word geacht ‘bescheiden’ te zijn. Een deugdzame vrouw is ootmoedig. Nogmaals: Allemaal niet schokkend voor een 7de eeuws geschrift.

Spannend wordt het bij het tegenbeeld van de deugdzame vrouw. Een ‘vrouw van wie gij opstandigheid vreest’. Die mag/moet je slaan. Het staat er met zoveel woorden. Wat wordt daar nu mee bedoeld? Volgens sommige moderne uitleggers gaat het hier over een overspelige vrouw, een echtbreekster, en handelt de passage over het recht van de man (o.a. om de vrouw te slaan. Het staat er met zoveel woorden) om een vrouw als laatste remedie ‘uit huis te zetten’ als zij hierover geen berouw toont. Dit lijkt me wat vergezocht. Maar ik ben geen arabist.