About this website & me

Laat ik me even voorstellen: Ik ben Dick Wursten, theoloog, historicus en onderwijsinspecteur (levensbeschouwelijke vakken): www.dick.wursten.be. Deze website is de neerslag van mijn eigen ‘onderzoek’ naar de koran en de islam. Ik ben daar jaren geleden aan begonnen omdat ik op m’n honger bleef zitten bij al die websites/forums pro-contra islam op het internet waarop je terecht komt als je gaat ‘googlen’. Beide kampen zijn zich schijnbaar niet bewust van de eigen bias, en hebben ook nog nooit gehoord van de noodzaak van meta-cognitie (= nadenken over hoe je eigen kennis tot stand komt). Als het over Schriftreligies gaat is dat echter noodzakelijk. Immers:

  • [misverstand] Je zou kunnen denken dat er voor het lezen en interpreteren van bijbel en koran geen speciale hermeneutiek (uitlegkunde, verklaring en vertolking van een tekst) nodig is. Het gaat over teksten. En lezen kunnen we allemaal, nietwaar. Dus een goede historisch-letterkundige studie van bijbel/koran met kennis van de brontalen en cultuur (zelf verworven of met handboeken) zou toch moeten volstaan om het meest wezenlijke te begrijpen. Zo kunnen we in het Nederlands ons ook de werken van Homerus, Augustinus, Goethe, en Umberto Eco ons min of meer eigen maken.
    ECHTER, dat is een misverstand, want…
  • Deze teksten worden door veel mensen gelezen als ‘heilige boeken‘ èn dit reeds gedurende vele eeuwen, zodat er een enorme ‘betekenis-toename’ heeft plaatsgevonden. Aan die teksten wordt buiten-gewoon gezag toegeschreven. Ze zijn (of bevatten, dat varieert per stroming) goddelijke openbaringen, zegt men. Dat impliceert dat er informatie van bovennatuurlijke oorsprong in zou staan (dat geloven ze toch). Die zou op een voor buitenstaanders onnavolgbare wijze in die tekst zijn terechtgekomen. En: die extra betekenislaag wordt – dit helemaal tot verbijstering van de outsiders – door de gelovigen (de insiders) als in de tekst zelf aanwezig beschouwd. De gewone lees- en uitleggingsregels kunnen dus maar een deel van de toegekende betekenis blootleggen.

Zich van deze stand van zaken bewust te zijn wanneer gelovigen en niet-gelovigen (outsiders en insiders) zich samen buigen over dezelfde teksten (en de daarop gebaseerd religies), is een absolute voorwaarde om zelfs maar te mogen hopen dat een inhoudelijk zinvol gesprek tot stand zou kunnen komen (mogelijkheidsvoorwaarde). Het kan, want elke insider is in zekere zin ook outsider, al was het maar bij wijze van gedachtenexperiment (hij twijfelt ook wel eens), en elke outsider kan de questions addressed by religion begrijpen, ook als hij de antwoorden misschien niet deelt.

Voilà, op deze wijze heb ik me dus in allerlei teksten van/over de islam, de koran, en de Profeet verdiept (ja, hoofdletters zijn de uiterlijke tekenen van het feit dat het geen gewone tekst is). De neerslag van mijn hap-snap onderzoekingen, exploraties, vindt u op deze website (zie het menu).

Dick Wursten