About this website & me

Deze pagina’s over de islam zijn van de hand van Dr. Dick Wursten, protestants theoloog (www.dick.wursten.be).

Hij gebruikte hiervoor zijn exegetische ervaring als uitlegger van oude christelijke teksten en zijn kwalificatie als historicus.

Op zich is er voor het lezen en verstaan van bijbel en koran namelijk geen speciale hermeneutiek nodig. Een goede historisch-letterkundige studie, met kennis van de brontalen en cultuur is voldoende. Omdat deze teksten als ‘heilige’ boeken worden gelezen door grote groepen mensen, èn dit gedurende vele eeuwen, is er natuurlijk wel iets bijzonders aan de hand. Hierdoor is hen een buiten-gewoon gezag toegeschreven, waardoor er een enorme ‘betekenis-toename’ heeft plaatsgevonden.

Bij een nuchtere lezing dient men zich hiervan terdege bewust te zijn, temeer daar deze betekenis wordt begrepen – door de insiders – als reeds oorspronkelijk in de tekst aanwezig. Zo wordt zij dan ook gepresenteerd.