De positie van de vrouw in de islamitische wereld

In een tijd vol hoogoplaaiende discussies over geslacht-gender-sex (grotendeels een battle of opinions gebaseerd op facts & figures die enkel interdisciplinair op een zinvolle wijze kunnen worden geïnterpreteerd) dacht ik dat het misschien nuttig zou zijn om de vraag eens om te draaien. Laten we niet met de religie beginnen, maar met de realiteit van het dagelijks leven, de buitenkant dus: d.w.z. toegang tot onderwijs, werk, gezonheidszorg, politiek. De afbeelding hieronder toont de ‘gender gap‘ (= maatschappelijke kloof tussen mannen/vrouwen) in 2016 [het is er sindsdien niet op vooruitgegaan zegt het meest recente rapport van 2022. Hier raadpleegbaar. ] Ik ga ervan uit dat de meeste mensen eigenlijk wel vinden dat die kloof verkleind zou moeten worden.
Groen = Het gaat de goede kant op qua ‘equality’ in het sociale leven.
Rood = Vrouwen hebben een ‘handicap’ als ze willen deelnemen aan het sociale leven.
Grijs = geen gegevens voorhanden, meestal een negatief signaal.

Gender gap index 2016 (World Economic Forum)

De volgende wereldkaart toont welke religie waar dominant is in de wereld. Als je ze over elkaar legt, dan zie je een aantal coïncidenties (= waar kleuren uit afbeelding 1, samenvallen met bepaalde kleuren in afbeelding 2). NB: Coïncidenties betekent helemaal niet dat er duidelijke causale verbanden zouden zijn. Een vaak gemaakt fout in statistiek: Jumping to conclusions, simplistisch. Er zijn nog wel meer maatschappelijke [f]actoren dan religie als het over de rol van de vrouw in de samenleving gaat. Wel maakt het duidelijk dat er in bepaalde regio’s in de wereld werk aan de winkel is. Vanuit religieus oogpunt is de vraag dan: Is in regio’s waar vrouwen het moeilijk hebben religie een helpende of een onderdrukkende factor?
Groen = Islam