De profeten en hun boeken (koran)

In de onderstaande tabel de namen van de profeten die in de koran genoemd worden. Als we de overlevering (hadiths) ook zouden meenemen zou de lijst veel langer zijn. Dat een aantal profeten met heilige boeken zijn verbonden is bekend (Torah, Zabboer (=Psalmen?), Evangelie, Koran), minder geweten is dat ook enkele andere profeten heilige teksten of ‘boekrollen’ (Geschriften, Soehoef) zouden hebben ontvangen. De latere overlevering deelt zelfs de omvang (boekrollen, soera’s?) mee: 10 stuks aan Adam, 50 aan Sjitt (Seth – een profeet die niet in de koran wordt genoemd, maar prominent aanwezig is in de overlevering/hadiths), 30 aan Idris (Henoch? Hermes Trismegistus?) en 10 aan Abraham. Deze Geschriften zijn echter niet overgeleverd. Iets meer over deze personen en hun boeken kunt u hier lezen.

Belangrijke observatie: De identificatie van de arabische naam van een persoon of een Geschrift/boek met een Joodse/christelijke, betekent nog niet dat er over die persoon of dat boek in die beide tradities dezelfde opvattingen bestaan. Ik durf zelfs zeggen: integendeel.Nabi
Profeet
Rasoel
Boodschapper
Imam
Leider
Heilig Boek /
Geschrift
AdamxxxGeschrift
Idris
(Henoch?)
xGeschrift
Nuh
(Noach)
xxx
Hudxx
Salihxx
Ibrahim
(Abraham)
xxxGeschrift
Lut
(Lot)
xxx
Ismail
(Ismael)
xxx
Ishaq
(Isaak)
xxx
Ya’qub
(Jakob)
xxx
Yusuf
(Jozef)
xx
Ayyub
(Job)
xx
Shu’aibxx
Musa
(Mozes)
xxxTawrat (Torah)
Harun
(Aäron)
xx
Zul-kifl
(Ezechiël?)
x
Dawud
(David)
xxxx (koning)Zaboer (Psalmen?)
Sulaiman
(Salomo)
xxx (koning)
Ilyas
(Elia)
xx
Al-Yasa
(Elisa)
x
Yunus
(Jona)
x
Zakariya
(Zacharias?)
x
Yahya
(Johannes de Doper)
x
Isa
(Jezus)
xxx (al-Masih)Indjil (Evangelie)
MohammedxxxxQur’an (Koran)