profeten, hun functie en hun boeken

In de onderstaande tabel de namen van de profeten die in de koran genoemd worden. Als we de overlevering (hadiths) ook zouden meenemen zou de lijst langer zijn.

De heilige boeken der profeten zijn bekend (Torah, Zabboer, Evangelie, Koran), maar minder geweten is dat ook enkele andere profeten heilige teksten (Geschriften, Soehoef) zouden hebben ontvangen, waarvan de latere overlevering ook de omvang meedeelt: 10 pagina’s aan Adam, 50 pagina’s aan Sjitt(Seth – een profeet die niet in de koran wordt genoemd, maar prominent aanwezig is in de overlevering/hadiths), 30 pagina’s aan Idries (Henoch) en 10 pagina’s aan Abraham. Deze zijn echter niet overgeleverd.

Iets meer over wat een profeet is kunt u hier lezenNabi
Profeet
Rasoel
Boodschapper
Imam
Leider
Heilig Boek /
Geschrift (Soehoef)
AdamxxxGeschrift
Idris
(Henoch)
xGeschrift
Nuh
(Noach)
xxx
Hudxx
Salihxx
Ibrahim
(Abraham)
xxxGeschrift
Lut
(Lot)
xxx
Ismail
(Ismael)
xxx
Ishaq
(Isaak)
xxx
Ya’qub
(Jakob)
xxx
Yusuf
(Jozef)
xx
Ayyub
(Job)
xx
Shu’aibxx
Musa
(Mozes)
xxxTawrat (Torah)
Geschrift
Harun
(Aäron)
xx
Zul-kifl
(Ezechiël?)
x
Dawud
(David)
xxxx (koning)Zaboer (Psalmen)
Sulaiman
(Salomo)
xxx (koning)
Ilyas
(Elia)
xx
Al-Yasa
(Elisa)
x
Yunus
(Jona)
x
Zakariya
(Zacharias?)
x
Yahya
(Johannes de Doper)
x
Isa
(Jezus)
xxx (al-Masih)Indjil (Evangelie)
MohammedxxxxQur’an (Koran)