historisch onderzoek Mohammed’s leven

“Historisch-wetenschappelijk gezien is de beschikbare informatie over de persoon en het leven van Mohammed en de begintijd van de islam niet echt betrouwbaar, want zonder uitzondering afkomstig van volgelingen van de profeet en van de feiten gescheiden door een tijdsspanne van ongeveer 100 jaar”. Dit klinkt erger dan het is. Ook van Jezus geldt iets dergelijks, zij het dat de evangeliën dichter op zijn dood volgen (ca. 40 jaar) dan de eerste biografie van Mohammed. Die werd ca. 120 jaar na zijn dood opgetekend door Ibn Ishaq. Probeert u maar eens het leven van uw overgrootouders te reconstrueren uitsluitend werkend met mondeling overgeleverde ooggetuigenverslagen. Met één cruciaal verschil: de mondelinge overlevering stond in hoog aanzien in die tijd…

Twee extremen

  1. De traditionele islamitische geschiedschrijvers en rechtsgeleerden waren zich bewust van deze beperkingen. Van ieder verhaal en elke aan Mohammed toegeschreven uitspraak, gingen zij na door wie deze was doorgegeven, en van wie deze persoon het weer had. Qua kritische zin hanteerden zij een andere vuistregel dan de de huidige wetenschap gewoon is te doen. Zij achtten een overlevering ‘waar’ (betrouwbaar), tenzij het tegendeel kan worden bewezen. Aan de betrouwbaarheid van de koran twijfelden ze in het geheel niet.
  2. Een school westerse islamologen pakt het andersom aan: zij accepteren niets als waar, tenzij het kan worden bewezen. Zo wordt de spoeling wel heel dun (deze kritische houding is niet die van de gewone historicus. Die maakt afwegingen). Niet-islamitische bronnen uit die tijd zijn er namelijk niet veel, en de arabische cultuur was toen nog bijna helemaal oraal. Wat is de ‘material evidence’? Er is een Grieks tekstje van rond 640, enkele manuscripten met (delen van) de koran [koolstofdatering van de oudste tot nu toe bekende: ca. 640, wat zeer dicht op de prediking van Mohammed zit, maar over zijn biografie niets zegt],  een grafsteen in Cairo met islamitische formules uit 652, een inscriptie uit 692 in de rotskoepel te Jeruzalem waarin de koran wordt geciteerd. Hoe de islam ontstond en of Mohammed de enige auteur is van de koran, blijft zuiver wetenschappelijk gezien in nevelen gehuld.

De historische aanpak

De meeste islamologen zitten tussen deze twee extremen in. Zij houden het erop dat bijna nooit onomstotelijk te bewijzen valt wat er precies in het verleden is gebeurd, laat staan dat men de intentie van de handelingen kan achterhalen. Wel kan men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, dat er iets is gebeurd. In de vroege islamitische literatuur staan uiteenlopende versies van bijvoorbeeld de slag bij Badr. Maar dàt die slag is gevoerd, betwist niemand. Ook hier heeft de Historikerstreit gelijkenis met eenzelfde gevecht dat in de [18e,] 19e en 20e eeuw rond de ‘historische Jezus’ heeft plaatsgevonden. De meest extreme posities zijn ingenomen (tot en met de ontkenning dat er ooit een Jezus heeft geleefd). Een echte consensus ontstaat er niet, maar de posities convergeren wel naar een ‘minimum-biografie’. [zie bijv. de samenvattende biografie van Mohammed op deze site]. Iedereen kan daar zelf in meedenken omdat het gaat om het recht-doen aan zoveel mogelijk sporen, indicaties, gegevens. Altijd zal men ook andere opties open moeten houden. Historische narratieven blijven ‘constructies’, maar dat geeft niet. De mens zelf (of ‘het zelf van de mens’) is ook een narratief construct, d.w.z. wij leren onszelf wie wij zijn door ons levensverhaal te (her-)vertellen.