hoofddoeken in soorten en maten…

hijab

Of het gebod om een hoofddoek te dragen cultureel, folkloristisch, etnisch of islamitisch (of een combinatie) is, wordt veel bediscussieerd, maar is eigenlijk een zinloze vraag als je naar de praktijk van het leven kijkt. Een statistisch relevante groep moslims acht het dragen van een hoofdbedekking een godsdienstige plicht. Die is gebaseerd op argumenten, die verwijzen naar teksten, die op een bepaalde manier uitgelegd worden. En zelfs als een internationale raad van moslimgeleerden morgen zou zeggen dat het niet hoeft, dan nog zal er een groep blijven volhouden dat het wèl zo is. Godsdienst is en blijft mensenwerk, incl. de islam in al haar bonte verscheidenheid. Het onderscheid tussen ‘ware en valse’ godsdienst wordt door gelovigen gemaakt en kan niet door buitenstaanders worden bepaald, hoe graag die dat soms ook zouden willen. De ene hoofddoek is echter de andere niet. Deze plaatjes vond ik bij BBC-News. Weten we tenminste waarover we spreken.

Hijab is de overkoepelende term. Vervolgens zijn er etnische, culturele en denominationele verschillen over de minimale of ideale hoofdbedekking.

De eerste twee voorbeelden zijn losse doeken die al dan niet strak worden aangebracht.

hijab1
De khimar [= in de tijd van Mohammed een algemeen arabisch woord voor ‘bedekking’. Dit woord wordt in de koran gebruikt, maar daar niet precies ingevuld. Later is de betekenis van dit woord dus opgeschoven in de richting van de specifieke bedekking die de mevrouw links onder draagt] en de chador laten het gelaat vrij, maar de eerstgenoemde valt tot op de heupen, de laatstgenoemde tot op de voeten en is dus een lichaamsbedekkend gewaad. Enkel het gezicht is vrij.

hijab2

 

De niqab en de burka bedekken het gehele lichaam. De burka gaat daarbij zover dat ook de ogen bedekt worden. Het gaas voor de ogen laat de vrouw toe om van haar kant de wereld te zien, terwijl zij zelf ongezien blijft.

hijab3