Hoofddoeken in soorten en maten…

Of het gebod om een hoofddoek te dragen cultureel, folkloristisch, etnisch of islamitisch (dan wel een combinatie hiervan) is, wordt veel bediscussieerd, maar is eigenlijk een zinloze vraag als je naar de praktijk van het leven kijkt: Een statistisch relevante groep moslims acht het dragen van een hoofdbedekking een godsdienstige plicht en een eveneens relevante groep meisjes/vrouwen draagt dus een hoofddoek. Anderen niet, maar daarover gaat het nu even niet.

Gevraagd om uitleg verwijzen ze naar teksten uit koran en hadith, die zo uitgelegd worden dat er een hoofddoekdracht uit wordt afgeleid. Let wel: zelfs als een internationale raad van moslimgeleerden morgen zou zeggen dat het niet hoeft, dan nog zal er altijd een groep blijven volhouden dat het wèl zo is. Het is precies die persoonlijke vrijheid van godsdienst die als mensenrecht is vastgelegd. Het onderscheid tussen wat binnen een godsdienst wel/niet wordt geloofd/gedaan wordt door gelovigen gemaakt en niet door buitenstaanders. Echter: de ene hoofddoek is de andere niet. Deze plaatjes vond ik bij BBC-News. Weten we tenminste waarover we spreken.

Hijab

Hijab is de overkoepelende term. Vervolgens zijn er etnische, culturele en denominationele verschillen over de minimale of ideale hoofdbedekking. De eerste twee voorbeelden zijn losse doeken die al dan niet strak worden aangebracht.

Al-Amira, Shayla

hijab1

Khimar, Chador

De khimar [= in de tijd van Mohammed een algemeen arabisch woord voor ‘bedekking’. Dit woord wordt in de koran gebruikt, maar daar niet precies ingevuld. Later is de betekenis van dit woord opgeschoven in de richting van de specifieke bedekking die de mevrouw links onder draagt] en de chador laten het gelaat vrij, maar de eerstgenoemde valt tot op de heupen, de laatstgenoemde tot op de voeten en is dus een lichaamsbedekkend gewaad. Enkel het gezicht is vrij.

hijab2

Nikab, Boerka

De niqab (internationale spelling) en burka bedekken het gehele lichaam. De burka gaat daarbij zover dat ook de ogen bedekt worden. Het gaas voor de ogen laat de vrouw toe om van haar kant de wereld te zien, terwijl zij zelf ongezien blijft.

hijab3